Ifølge den engelske læge dr. Edward Bach (1886-1936) bliver vi syge, når vi ikke lever i overensstemmelse med vort indre, den vi virkelig er. Sygdom opstår som en konflikt mellem sjælen og personligheden. Intuitivt fandt Bach 38 blomster, som repræsenterer 38 sjælskvaliteter, der alle er repræsenteret i mennesket. Disse kvaliteter kommer ikke alle til udtryk i en positiv udgave. Ved at indtage en eller flere af de 38 blomster, kommer vi i kontakt med de iboende positive kvaliteter, som vi er kommet væk fra.

Bach lagde mærke til, at patienter viste visse følelsesmæssige og psykiske adfærdsændringer før deres fysiske symptom opstod. Han lagde også mærke til, at forskellige reaktioner som vrede, frygt m.v. kunne komplicere fysiske sygdomme.

En af hovedårsagerne til sygdom skal ifølge Bach findes i det psykiske miljø, og at helbredelse må bestå i at behandle årsager til lidelsen som oftest har mentale og følelsesmæssige årsager. Bachs 38 blomstrende planter og træer indtages som flydende planteessenser og virker lindrende på en lang række følelsesmæssige og psykiske vanskeligheder.Der findes et remedie til hver eneste tænkelige følelse et normalt menneske måtte have.

Dr. Bachs system tager udgangspunkt i en samtale med klienten om hans/hendes følelsesmæssige ubalancer. Der indkredses og konkluderes under samtalen, hvilke ubalancer, der er på spil og som generer klienten i hendes/hans hverdag. Ud fra konklusionen blandes en flaske med vand og de valgte blomsteressenser. Den såkaldte behandlingsflaske indtages som dråber flere gange om dagen i en til flere måneder.